Sesión paralela 2: Océanos

Presentación 1

Cristina Trueba 
Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargar presentación

Presentación 2

Juan Carlos García
CDTI

Descargar presentación

Presentación 3

Sonia Sagristá
ICM-CSIC

Descargar presentación

Presentación 4

Joaquín Brito
PLOCAN

Descargar presentación

Presentación 5

Mª Carmen García
IEO-CSIC

Descargar presentación